MALİ TABLOLAR

YATIRIMCI

2007
3 AYLIK RAPORLAR6 AYLIK RAPORLAR9 AYLIK RAPORLAR12 AYLIK RAPORLAR
BİLANÇOLARBİLANÇOLARBİLANÇOLARBİLANÇOLAR
DİPNOTLARDİPNOTLARDİPNOTLARDİPNOTLAR
BEYANBEYANBEYANBEYAN
2006
3 AYLIK RAPORLAR6 AYLIK RAPORLAR9 AYLIK RAPORLAR12 AYLIK RAPORLAR
BİLANÇOLARBİLANÇOLARBİLANÇOLARBİLANÇOLAR
DİPNOTLARDİPNOTLARDİPNOTLARDİPNOTLAR
BEYANBEYANBEYANBEYAN