BAYİLİK İÇİN GENEL ŞARTLAR

BAYİLİK

A.Gerçek Kişilerde

1) Teminat Mektubu (Ek olarak ipotek alınır) (1 ay vadeyle çalışılmaktadır.1 ay içerisinde çekeceği mal bedeli kadar)
2) Gerçek kişiye ait çek.Tarih ve meblağ boş bırakılmış ve imzalı
3) Vergi levhası (Noter tasdikli fotokopisi)
4) İkametgah belgesi (Resimli,muhtardan)
5) Nüfus cüzdan sureti (Resimli,noterden tasdikli)

B.Tüzel Kişilerde A.Ş.-Ltd.-Koll.-Ştı.

1.Banka Teminat Mektubu (Ek olarak ipotek alınır)
2.Şirket Çeki Tarih ve meblağ boş bırakılmış imzalı
3.Şirket çeki yoksa şirket cirolu çek
4.vergi levhası noter tasdikli
5.Ticari Sicil gazetesi veya fotokopisi
6.Şirket yetkililerinin imza sirküleri ve nüfus cüzdan suretleri ve ikametgahları
7.Ticaret odası belgesi
8.Yetki belgesi

  • Bölge potansiyeline göre servis aracı
  • Depo
  • Telefon
  • Fax