Yönetim Kurulu

KURUMSAL

YÖNETİM KURULU ÜYE ADYLARININ İLE BAĞIMSIZ ÜYE ADAYLARI ÖZGEÇMİŞLERİ

TTK ve Yönetmelik gereğince esas sözleşmemizde yer alan Yönetim Kurulu üye seçimine ilişkin esaslar dikkate alınarak Yönetim Kurulu üyeleri seçilecektir. Ayrıca SPK’nın Kurumsal Yönetim Tebliğine uyum amacıyla bağımsız üye seçimi gerçekleştirilecektir.2023 yılında YK üye sayısı 5 olarak önerilmektedir. Bu kapsamda seçilecek Yönetim Kurulu üyelerinden 2 adedi SPK zorunlu Kurumsal Yönetim İlkelerinde tanımlanan bağımsızlık kriterlerini taşımak zorundadır.

Kendisine iletilen adayları değerlendiren Kurumsal Yönetim Komitemizin önerisi üzerine Yönetim Kurulumuz tarafından alınan karar ile Sn.Mahmut Erdoğan, Sn.Aziz Erdoğan, Sn Sıddık Durdu, Yönetim Kurulu Üyeliklerine, Sn. Levent Sezginal, Sn.Şule İsmet Bağımsız Yönetim Kurulu üye adayı olarak belirlenmiştir. Yönetim Kurulu ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üye adaylarımızın özgeçmişleri aşağıdadır.