Sıddık DURDU
Yönetim Kurulu Üyesi
Mali İşlerden Sorumlu Murahhas Üye