Kariyer

İNSAN KAYNAKLARI

İK ve Ücret politikamızın ana hedefleri; işin büyüklüğü, performansı, işe katkı, bilgi/beceri ve hedef kavramları öne çıkartılarak ücretlendirmenin yapılması, şirket içi ücret dengesinin ve piyasada rekabet edilebilirliğin sağlanarak çalışanların motive edilmesi ve bağlılıklarının artırılması ve şirketimiz hedeflerine ulaşılmasını sağlayacak uygun kriterdeki işgücünün şirketimize kazandırılmasıdır. Bunun yanında

- Kişiler arasında hiçbir ayırım gözetmeksizin tüm çalışanlara yeteneklerini ve becerilerini kullanabilecekleri, geliştirebilecekleri mesleki ortam ve şartlar sağlanır.
- Piyasa ve günün koşullarına uygun yeterli ücret ve diğer ek olanaklar sunulur.
- Çalışanlara görevleriyle ilgili gelişmelerini sağlayacak ve başarılarını artıracak eğitim ve staj imkanları sağlanır.
- Kariyer planları çerçevesinde bir üst unvanın gereklerini yerine getiren çalışanların terfileri gerçekleştirilir.
- Karşılıklı güven, anlayış ve iletişim içerisinde yeni fikirlere zemin hazırlanır ve sorunlara çözüm bulunur.
- Başarıyı ve mükemmelliği teşvik eden ve ödüllendiren sistemler kurulur.

Başarının ilk şartının kişiye ve insan onuruna saygı olduğu ilkesi benimsenir, insan kaynağının ve bunun geliştirilmesinin kalıcı bir kurumun en değerli faktörü olduğuna inanılır.