Yönetim Kurulu Başkanının Mesajı

YATIRIMCI

2022 yılında, Covid-19 pandemisinin ardından gelen Ukrayna-Rusya savaşının da etkisiyle, dünyada hem ekonomik hem de politik olarak yepyeni bir sürece girilmiştir. Dünyayı sarsan savaş global ekonomiyi yeni sorunlarla yüz yüze getirmiştir. Savaşın enerji ve emtia fiyatlarını yüksek oranda artırması, pandemi döneminde uygulanan genişlemeci politikaların talebe etkisi ve arz sorunlarının devam etmesi küresel enflasyonu en yüksek seviyelerine çıkarmıştır. Enflasyondaki yükselişi kontrol altına almak için, başta FED olmak üzere birçok merkez bankası varlık alımlarını sonlandırarak faiz oranlarını hızla yükseltmiş ve sıkı para politikası uygulamasına geçmiştir.

Türkiye ekonomisi bu tablodan etkilenmiş olsa da 2022 yılında dünya ortalamasına göre yüksek bir büyüme oranı yakalamıştır. 2022’de Türkiye ekonomisinde büyüme canlı iç tüketimin ve ihracatın etkisiyle yıllık bazda büyüme kaydetmiştir. Ancak, yılın sonlarına doğru aktivitede zayıflama ön plana çıkmış; ekonomide daralma gözlenmiştir.

2022’de küresel ekonomide olduğu gibi ülkemizde de ana gündem enflasyon olmuştur. Türkiye’de TÜFE yıl boyunca yüksek seyretmiş ve yılsonunda yıllık enflasyon en yüksek düzeyine ulaşmıştır. Diğer taraftan liralaşma stratejisi çerçevesinde makro ihtiyati tedbirlerle enflasyonla mücadele etmeyi tercih eden TCMB Ağustos ayından itibaren kademeli olarak politika faiz oranını da indirime gitmiştir.

Küresel enflasyonun yüksek seyrine ilişkin endişeler de 2022 yılı boyunca önemini korumuştur. Pandemi döneminde ertelenen talebin devreye girmesi ve tedarik zincirindeki aksamalar kaynaklı yükselen küresel enflasyon, savaş nedeniyle enerji ve gıda güvenliğindeki belirsizlikler ve emtia fiyatlarındaki yüksek seyrin sürmesi nedeniyle 2022 yılında artmaya devam etmiştir. Yılın ikinci yarısında, Çin ekonomisi başta olmak üzere küresel ekonomik faaliyetin zayıflaması ve resesyon beklentisi ile sıkılaşan küresel finansal koşullar altında zayıflayan talep ve gerileyen emtia fiyatları küresel enflasyonda ivme kaybına neden olsa da, gelişmiş ülke merkez bankaları enflasyonda gelinen yüksek seviyelerin beklenenden uzun sürebileceğini vurgulamaktadır.

ABD’den Avrupa’ya, gelişen ve gelişmekte olan ülkelere kadar tüm dünya ülkeleri enflasyon, gıda, enerji, doğalgaz ve hammadde sorunlarıyla başa çıkmanın yollarını arıyor. Hatta 2022 yılında, geçmiş yıllardan farklı olarak insanlık olarak bir varoluş mücadelesi verdiğimizi söyleyebiliriz. Dünyanın pek çok ülkesinde gözlemlenen devasa orman yangınları, kuraklık ve ani sel baskınları, temiz su kaynaklarının azalması türünden felaket derecesindeki çevresel olaylar, bölgesel savaş ve çatışmaların neden olduğu gıda ve enerji krizi, pandemi gibi pek çok unsur da bunu göstermektedir..

IMF Dünya Ekonomik Görünüm Raporu'nda, yaşam maliyeti krizinin olduğu bir dönemde çoğu ekonomide önceliğin enflasyonu sürdürülebilir şekilde düşürmek olduğunu vurgulamış; daha sıkı para politikası koşulları ve daha düşük büyüme potansiyeli finansal ve borç istikrarını etkilerken makro ihtiyati araçların devreye alınması ve borçların yeniden yapılandırma çerçevelerinin güçlendirilmesi gerektiğini belirtmiştir. Küresel ve ulusal ekonomik gelişmelerin Türkiye piyasalarına etkisi farklı şekillerde yansımıştır.

6 Şubat tarihinde meydana gelen ve Kahramanmaraş ile birlikte 10 ilimizi etkileyen büyük deprem felaketinden dolayı derin bir üzüntü içerisinde olduğumuzu belirtmek isterim. Şahsım ve Şirketimiz adına depremde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyorum. 2022 yılında Şirketimizin faaliyetlerine destek olan tüm paydaşlarımıza ve çalışma arkadaşlarımıza teşekkürlerimi sunuyorum.

Saygılarımla,

Mahmut ERDOĞAN
Yönetim Kurulu Başkanı