Komiteler ve Politikalar

YATIRIMCI - KURUMSAL YÖNETİM

 • Kar Dağıtım Politikası

     indir
 • Ücret Politikası

     indir
 • Bağış ve Yardım Politikası

     indir
 • Denetim Komitesi

     indir
 • Kurumsal Yönetim Komitesi

     indir
 • Riskin Erken Saptanma Komitesi

     indir
 • Kalite ve Gıda Güvenliği Politikası

     indir
 • Menfaat Sahipleri Politikası

     indir