> Bilgi Toplumu Hizmetleri | > Tüketici Hizmetleri | > Bayiler | > Markalar | > S.S.S

Genel Müdür Mesajı

Saygıdeğer Hissedarlarımız, İş Ortaklarımız ve Çalışanlarımız,

Sürekli gelişim ve değişimin kaçınılmaz olduğu günümüzde, müşterilerimizin ihtiyaçları olan çözümleri; zamanında ve üstün kalite ile sunabilmek, öncelikli hedefimizdir. Şirketimiz, uluslararası bağlantıları, müşteri odaklı hedef politikaları ve eğitimli uzman kadrosu ile günümüzün ve geleceğin gerektirdiği şartlarda üretim tesislerimizin geliştirilmesine yönelik çalışmalarına devam etmektedir.

Türkiye açısından 2015 te dünyayı etkileyecek en sıcak jeopolitik riskler olan Ukranya, Rusya, Suriye ve Işid sorunlarının tam ortasında bulunmaktadır. Bu risk bölgelerindeki her türlü gelişme Türkiyeyi politik, askeri, sosyal ve ekonomik olarak etkileyebilme potansiyeline sahip.Gerek dış finasman alanındaki zorluklar, gerekse global düzeydeki ve içerideki belirsizlikler nedeniyle yatırımlarda yavaşlama olabilir.Bu kapsamda yurtdışı pazarlarının yakından takibinden, ürünlerin tanıtımına, fuarlara katılmadan markalaşma yolunda alınacak tedbirlerle yolumuza devam ediyoruz.

Ticaretin dinamiklerinin günden güne değiştiği bu ortamda gelişmiş ekonomilerden enaz gelişmiş ekonomilere kadar herkes küresel ticaretten daha fazla pay alma yarışındadır. Böylesi yoğun rekabetin yaşandığı bir dönemde bizlerde gerek yurtiçi ve gerekse yurtdışında mevcut ve yeni pazarlarda etkin olmaya çalışıyor, küresel rekabetin şartlarına uygun gerek teşvik kapsamında ve gerekse diğer alanlarda şirket tesislerinde teknolojik yenilikler yapılmaya devam edilmekte.

Küresel boyutta devam eden ekonomik, siyasi ve jeopolitik sorunlara rağmen ülkemizin geçen yıldan daha iyi bir performans göstereceğini düşünüyoruz. Ekonomik büyümede itici güç iç talep olacak.İç pazarın yanı sıra ihracatımız da hızlı büyümeyi hedefliyoruz. Yeni Pazar geliştirme çalışmalarımız ve gelişmekte olan pazarlardaki büyüme potansiyeli sayesinde diğer dış pazarlardaki satışlarımızda buna paralel olarak büyüyecektir.

Günümüzün küreselleşen dünyasında ülkemizdeki işletmeler üretim, pazarlama, araştırma ve geliştirme gibi konularda birçok sorunla karşılaşıyor. Bu sorunların temelinde finasman yetersizlikleri ve finasmana ulaşmadaki güçlükler yatmaktadır.
Yeni dönemin   olumlu gelişmelerin gerçekleştiği bir yıl olmasını işbirliği içinde bulunduğumuz tüm kuruluşlara, çalışanlarımıza ve tüm müşterilerimize, katkıları ve artarak devam eden destekleri için teşekkür ederim.

Saygılarımla,
Aziz ERDOĞAN
Genel Müdür.

JoomShaper